Daj svojmu stresu krídla a nechaj ho odletieť.
- Terri Guillemets

OneBrain

jedna z metód kineziológie, ktorá Vám môže pomôcť pochopiť Váš problém a uvedomiť si spôsob jeho riešenia

O metóde

Metóda One Brain alebo Metóda jednotného mozgu je spôsob práce s emocionálnym stresom v rôznych životných situáciách a všetkými jeho dôsledkami.

Ľudský mozog sa skladá z ľavej hemisféry, ktorá zodpovedá za logické myslenie, a pravej hemisféry, ktorá je kreatívna, spontánna a emocionálna. V každodennom živote človek využíva obe polovice mozgu. V strese pod vplyvom emócií môže dôjsť k odpojeniu jednej z hemisfér. Pri práci s metódou One Brain si klient dokáže uvedomiť, ako správne využiť mozog ako celok pri riešení svojho problému.

Práca s metódou One Brain nenahrádza tradičnú medicínu.
Je to spôsob sebavzdelávania a získania iného pohľadu na existujúci problém.

Využitie

Problémy v škole

zvýšenie motivácie, schopnosti sústrediť sa a pamätať si učivo, práca so strachom z rozprávania pred triedou, strachom z omylu, hyperaktivita, problémy s čítaním, písaním, zmenšenie rečových problémov, nízke sebavedomie

Rozvoj osobnosti Rozvoj osobnosti

lepšie sebaprijatie, sebahodnotenie, zvládnutie stresu z verejného vystupovania, šoférovania, zlepšenie vzťahov s nadriadenými alebo podriadenými, časový stres, zlepšenie vzťahov v rodine, zmenšenie problémov s komunikáciou, kreativitou alebo logickým myslením, so závislosťami

Zdravotné problémy Zdravotné problémy

zmenšenie alebo odstránenie rôznych druhov bolestí, problémov a strachov. Migrény, nespavosť, zlé trávenie, časté úrazy, alergie ... sa v živote človeka objavujú preto, aby ho upozornili, že niečo nie je v poriadku a vyžaduje si to jeho pozornosť

Verím, že aj Vy tu môžete nájsť svoju odpoveď