História

Spolutvorcami One Brain, systému pre integráciu Tela, Mysle a Ducha, sú Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Títo dvaja páni založili v roku 1976 vzdelávaciu spoločnosť Three in One Concepts.

Gordon Stokes prispel svojimi vedomosťami z oblasti kineziológie a Daniel Whiteside z oblasti genetiky správania. Pôvodne bola metóda určená na pomoc deťom a dospelým, ktorých trápili problémy s učením. Neskôr bolo zistené, že tieto poznatky je možné využiť pri riešení všetkých problémov, ktorých príčinou je emocionálny stres. Takže, ak dokážeme pracovať so stresom, vieme ho pochopiť a sme ochotní zmeniť vlastný spôsob reakcie naň, môže dôjsť k jeho zmierneniu alebo odstráneniu. Hlavným cieľom metódy One Brain je preto dosiahnutie spokojného života.

Jedným zo základných nástrojov pri práci s metódou One Brain je tzv. Barometer správania. Je to niečo ako schéma vysvetľujúca pocity a správanie súvisiace s problémom človeka.

Tieto pocity sú jedinečné pre každého z nás a umožňujú hlbšie pochopenie nášho správania a presvedčení. Okrem uvedomenia si pocitov v prítomnosti, máme možnosť pochopiť emócie aj na podvedomej a telesnej úrovni. Predstavte si mapu, ktorú sme získali v detstve, rozvíjali v období dospievania a ktorou sa riadime v súčasnom živote. Barometer správania nám umožní uvidieť nové možnosti v prípade, ak budeme ochotní pozrieť sa na realitu inými očami.

Život je ako labyrint, musíš prekonať rôzne prekážky, kým sa dostaneš, kam chceš.