Kto som

Moja fotka
Ľubica Bajjaniová

Ako dlhoročná učiteľka cudzích jazykov sa stretávam s rôznymi problémami detí. U niektorých sú to problémy s učením, so správaním, s komunikáciou so spolužiakmi, učiteľmi alebo rodičmi. Zistila som, že aj pri mojej najväčšej snahe niektoré deti jednoducho nedokážem naučiť.

Dozvedela som sa o metóde One Brain, ktorá je jednou z metód kineziológie, a som sa rozhodla absolvovať prvý kurz. V podstate som chcela dokázať, že také niečo nemôže fungovať! Po štvordňovom úvodnom kurze som bola nadšená, pripravená učiť sa a použiť nové vedomosti v škole. Zistila som, že využívanie tejto metódy v škole nie je úplne možné, pretože si vyžaduje individuálny prístup a prácu v súkromí.

Súčasťou práce s klientami sú postupy a cvičenia, ktoré je možné využívať počas vyučovania, ale ich efektivita nie je taká, ako pri individuálnej práci s klientom. Niektoré elementy metódy One Brain môžu byť veľmi prirodzene využívané v škole pri práci s deťmi. Mám na mysli napr. metódu aktívneho počúvania, ktorej podstatou je seberovné vedenie komunikácie bez príkazov alebo prílišného dovoľovania, alebo kineziologické cviky na rovnováhu oboch hemisfér, ktoré sa využívajú napr. pri práci s metódou Brain Gym.

Počas vzdelávania som sa naučila viac deti v škole počúvať a za ich školskými problémami vidieť to, čo ich často trápi viac. Sú to napr. vzťahy s rodičmi, so súrodencami, spolužiakmi, priateľmi alebo aj neprijatie seba samého v určitých situáciách.

Veľmi rýchlo som aj na vlastnom živote pochopila, že táto metóda má široké pole pôsobenia. Zjednodušene sa dá povedať, že môže byť efektívna vo všetkých situáciách, ktoré nám spôsobujú stres. Práve v dôsledku stresu z toho, čo bolo, je alebo bude, nedokážeme vždy správne uvažovať a dokázať vyriešiť situáciu v náš prospech.

Dovoľ, aby krása ľalií inšpirovala tvoju dušu a prebudila tvoje zmysly.